رسانه خبری پیامِ ایرانی

جزئیاتی از تجاوز بە دختر ۵ سالە در بوکان، تلاش برای تبرئە متهم و واکنش فعالین مدنی


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە خبر تجاوز بە یک دختر ۵ سالە منتشر شد کە هەنگاو با پیگیری بیشتر جزئیاتی را در اینبارە منتشر می کند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٣١ خرداد ٩٨ / ٢١ ژوئن ٢٠١٩)، یک کودک دختر کە تنها ۵ سال سن داشتە است بە بیمارستان بوکان منتقل شدە است کە شواهدی از آزار جنسی وی مشاهدە شدە است.

پدر و مادر این کودک پنج سالە کە اهل ارومیە و ساکن بوکان بودەاند و هر دو ناشنوا هستند.

پیشتر اخباری منتشر شدە بود کە خانوادە این کودک پنج سالە از فرد متجاوز شکایت کردەاند، اما با پیگیری های هەنگاو معلوم شد کە این پدر و مادر کە از نظر مادی نیز فقیر هستند، نە تنها شکایت نکردەاند، بلکە می خواهند این موضوع را پنهان کنند.

هویت فرد متهم بە تجاوز  کە برای هەنگاو احراز شدە است ”بابک میرزایی“ دانشجوی رشتە معماری دانشگاه پیام نور بوکان می باشد، کە همان روز از سوی نیروهای انتظامی دستگیر و هم اکنون در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد. وی  دوست پدر دختر بچە بودە و خود نیز کم شنوا و تحت حمایت بهزستی بودە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، متهم کە سابقەدار نیز می باشد با گرفتن وکیل و همکاری نهادهای حکومتی  و پرداخت پول بە خانوادە دختر بچە قصد دارد کە خود را تبرئە کند. 

همچنین حراست دانشگاه پیام نور بوکان نیز در راستای این تلاش ها اعلام کردە است کە متهم از نظر سلامت روانی مشکل دارد.

با این حال، یکی از  فعالین مدنی در بوکان که  بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به هەنگاو گفت: ما تلاش می‌کنیم با وکلا بوکان صحبت بکنیم و از مراجع ذی‌ربط این پرونده را پیگیری کنیم و اجازە نخواهیم داد کە این پروندە مسکوت بماند.

 

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.