رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ۴ سال حبس برای مادح فتحی


 

هەنگاو: مادح فتحی، فعال مدنی اهل سنندج کە پیشتر سحر کاظمی همسر وی نیز بە حبس محکوم شدە بود، بە ۴ سال حبس محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مادح فتحی، از فعالین مدنی و زیست محیطی ساکن سنندج، از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە تحمل یک سال حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی بە مدت ۵ سال محکوم شدە است.

این حکم ١۴  اردیبهشت ماه امسال و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ و ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان“ بر وی تحمیل شدە است.

یک ماه پس از صدور این حکم، حکم یک سال حبس مادح فتحی بە ٩ ماه حبس کاهش یافتە و در صورتی کە جهت اجرای حکم بەزندان برود، تنها دو ماه در حبس خواهد بود، زیرا پیشتر بە مدت ٧ ماه حبس بودە است.

مادح فتحی روز پنج شنبە (٢۴ آبان ٩٧ / ١۵ نوامبر ٢٠١٨) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بود.

سحر کاظمی، همسر مادح نیز پیشتر بە ٢٠ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.