رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند اهل سلماس


 

هەنگاو: یک شهروند کرد اهل سلماس از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٢٩ خرداد ٩٨ / ١٩ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سلماس یک شهروند کرد را با هویت ”سامی محمد نژاد“ فرزند جمال بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، سامی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و در محل کارس واقع در خیابان رضایی بازداشت شدە است.

با گذشت پنج روز از بازداشت این شهروند و پیگیریهای مداوم خانوادەاش، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.