«کمیته دانشمندان نگران» (The Committee of Concerned Scientists) در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف اعلام نگرانی کرد.
در این نامه با اشاره به دلایل نامعلوم بازداشت علی یونسی تاکید شده که به گفته خواهر این دانشجو، او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
کمیته دانشمندان نگران همچنین به بازداشت امیرحسین مرادی، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه شریف اشاره کرده و خواهان رعایت حقوق انسانی دانشمندان و دانشگاهیان از جمله دانشجویان شده است.
در بخشی از این نامه آمده: «ما این دو دانشجوی جوان را به عنوان همکاران خود در نظر می‌گیریم. اگر توجیه قانونی مشروعی برای بازداشت آنان وجود ندارد، حکومت ملزم است که آنان را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.»
این سازمان مستقل بین‌المللی، متشکل از دانشمندان، فیزیکدانان، مهندسان و دانشگاهیان متعهد به حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی علمی در سراسر جهان، از قوه قضاییه ایران خواسته درباره دلایل بازداشت این دو دانشجوی نخبه توضیح دهد.
کمیته دانشمندان نگران با اشاره به ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به حکومت ایران یادآوری کرده که زندانی کردن یا بازداشت خودسرانه طبق این میثاق ممنوع است.