رسانه خبری پیامِ ایرانی

دو هفتە بی خبری مطلق از سرنوشت هدایت عبداللەپور


هەنگاو: با گذشت دو هفتە از انتقال هدایت عبداللە پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە مکانی نامعلوم، سرنوشت وی همچنان در هالەای از ابهام می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن دو هفتە از انتقال ناگهانی هدایت عبداللەپور، از زندان مرکزی ارومیە بە مکانی نامعلوم، پیگیری های خانوادە این زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بی نتیجە ماندە و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

پیشتر هەنگاو بە نقل از یک منبع نزدیک بە خانوادە عبداللەپور پوگزارش دادە بود کە، پس از مراجعە خانوادە عبداللە پور بە دادگاه انقلاب دادستان آنجا نبودە و معاون دادستان با لحنی ناشایست رو بە همسر هدایت گفتە است: ”مادام ادارە اطلاعات جواب شما را نمی دهد، پس در قبرستان سراغش را بگیرید.“


عصر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل و سرنوشت وی پس از چهار روز همچنان نامعلوم می باشد.

سازمان حقوق بشری هەنگاو همان روز با صدور بیانیەای از تمامی نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر خواستە بود کە نسبت بە انتقال ناگهانی هدایت عبداللەپور بە مکانی نامعلوم واکنش نشان بدهند.

هدایت عبداللە پور روز چهارشنبە ٢۶ خرداد ٩۵ (١۵ ژوئن ٢٠١۶) همراه با دەها شهروند دیگر اهل اشنویە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد و نزدیک بە ٣ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و تحت شدیدترین شکنجەها قرار داشتە است.

این زندانی سیاسی در بهمن ماه ١٣٩۵ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ اشنویە میان پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.

روز دوشنبە (١۶ مهر ٩٧ ( ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ۴٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شد.

هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کردستان می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.