رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش هفتگی سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان


 

هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم ٢٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از روز جمعە ٢٣ خرداد تا روز جمعە ٣١ خرداد ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٠ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

بازداشت و حکم  (١٢ مورد)

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ١١ شهروند کرد بازدشت شدە و یک نفر نیز از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە است.

بر طبق این گزارش، ١١ شهروند کرد در شهرهای ماکو، بازرگان، شوط، چالدران، اشنویە و بوکان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە تنها یکی از آنها آزاد شدە است.

همچنین یک شهروند اهل سرپل ذهاب از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ٢ سال حبس و ٧۴ ضربە شلاق محکوم شدە است.

 

خودکشی  (٨ مورد)

طی هفتە گذشتە،دست کم ۵ زن و ۴ مرد در شهرهای کردستان اقدام بە خودکشی نمودەاند کە سە تن از آنها کودک بودەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی هفتە گذشتە چهار زن در شهرهای کامیاران، پیرنشهر، پاوە و اشنویە بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادەاند.دو پسر نوجوان در شهرهای سنندج و بوکان و یک دختر نوجوان نیز در شهر سقز و همچنین یک دکتر جوان در شهر سنندج نیز بە زندگی خود پایان دادەاند.

 

تمامی موارد این گزارش در  وب سایت هەنگاو منتشر شدە و اسامی و مشخصات آنها در مرکز آمار هەنگاو موجود می باشد.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.