رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ٩ نفر دیگر از بازداشتی های اعتراضات آبان ماه کرمانشاه توسط هەنگاو


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە ماه از اعتراضات آبان ماه امسال، هنوز شماری از شهروندانی کە در استان کرمانشاه کە بازداشت شدە بودند، آزاد نشدەاند.

یکی از شهروندان بازداشت شدە در کرمانشاه کە طی روزهای گذشتە از زندان آزاد شدە است، طی گفتگویی کە با خبرنگار هەنگاو داشت هویت ٩ نفر دیگر از این بازداشتی ها را اعلام کرد کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ رسول سریلانی جلالوند کە ساکن دولت آباد کرمانشاه بودە و کماکان در بازداشتگاه ادارە اطلاعات می باشد

٢_ پرویز کدیوریان اهل جعفرآباد کرمانشاه کە در حین بازداشت تیر خوردە است.

٣_ مهدی ابدالی کە در حین بازداشت از ناحیە شکم، پشت و فک سە تیر خوردە است.

۴_ علی موسی اهل کرمانشاه

۵_ یونس رحیمی اهل کرمانشاه

۶_ زانیار احمدی اهل ثلاث باباجانی

٧_ کدیوریان اهل روستای ”کنی گش“ جلالوند

٨_ احسان اهل کرمانشاه

٩_ میلاد اهل کرمانشاه

 

این زندانی آزاد شدە در ادامە اعلام کرد کە، اکنون بیش از ٢٠٠ شهروند کە در اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە بودند، در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری می شوند و از کمترین امکانات برخوردار هستند بە نحوی کە در راه روهای زندان می خوابند.

پیشتر هەنگاو بە نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردە بود کە، در حین اعتراضات آبان ماه امسال تنها در استان کرمانشاه نزدیک بە ١۵٠٠ نفر بازداشت شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.