رییس دانشگاه تهران گفت با توجه به شرایط فعلی و ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی بعید است که خوابگاه‌ها از ۱۷ خرداد ماه به روی دانشجویان باز شوند و اگر هم بنا بر بازگشایی خوابگاه‌ها باشد، پذیرش دانشجویان به شکل بسیار محدودی انجام خواهد شد. او دلیل این امر را ایجاد تراکم جمعیتی در محیط‌های خوابگاهی و شدت شیوع ویروس کرونا در پی این تراکم اعلام کرد.
به گفته محمود نیلی احمدآبادی، شیوه آموزش در دانشگاه تهران همچنان مجازی خواهد بود و در حال حاضر تنها دانشجویان دکتری به شکل محدودی در دانشگاه و محیط‌های خوابگاهی پذیرش شده‌اند اما خوابگاه‌ها امکان پذیرش همه دانشجویان در این شرایط را ندارند.
نیلی احمدآبادی گفت امتحانات پایان ترم جاری برای دانشجویان به شکل حضوری برگزار خواهد شد اما در خصوص اسکان آنها تصمیمی گرفته نشده است.