رسانه خبری پیامِ ایرانی

محاصرە روستای رزاب توسط سپاه پاسداران و بە آتش کشیدن دامنەهای کوهسالان


 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران بە بهانە حضور نیروهای یکی از احزاب کردستانی در داخل یکی از روستاهای سروآباد روستا را محاصرە و با شلیک بدون هدف دامنەهای کوهسالان را بە آتش کشیدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ١٠ تا ١١ شب یکشنبە (٢۶ خرداد ٩٨ / ١۶ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران بە بهانە حضور گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در داخل روستای رزاب از توابع سروآباد این روستا را محاصرە کردەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، این نیروها بە مدت یک ساعت روستا را محاصرە کردە و بدون هدف بە دامنەهای کوهسالان و اطراف روستا تیراندازی کردەاند کە منجر بە آتش گرفتن قسمت پایینی دامنەهای کوهسالان شدە است. این منبع در ادامە گفت کە مردم توانستەاند پس از چند ساعت آتش سوزی را مهار کنند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.