رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی ٢٢ شهروند کرد طی ماه ژانویە ٢٠٢٠


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە ٧ شهروند کرد در شهرهای ارومیە، بوکان، سنندج، ایلام سردشت، مهاباد و کرمانشاه بە زندگی خود پایان دادەاند. طی ماه ژانویە دست کم ٢٢ شهروند کرد بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە ۴ بهمن (٢۴ ژانویە)، یک جوان اهل مهاباد با هویت ”عبداللە خضرپور“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

روز شنبە ۵ بهمن ماه نیز، یک  نوعروس جوان اهل سردشت با هویت ”سیران احمدزادە“ بە دلیل اختلافات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.

همان روز یک زن اهل کرمانشاه با هویت ”چیمن رحمانی“ بە دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان داد.

روز سەشنبە ٨ بهمن (٢٨ ژانویە)، یک جوان اهل  روستای موانا از توابع منطقە ترگور ارومیە با هویت ”نادر قسیمی زادە“ بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.

روز چهارشنبە ٩ بهمن ماه نیز شخصی ٣٨ سالە با هویت ”م . ت“ در محل کار خود واقع در سنندج بە دلیل مشکلات اقتصادی و ورشکستی خود را حلق آویز کردە است.

هەمان روز یک جوان ١٩ سالە اهل ایلام با هویت ”امید بخشی“ بە دلیل مشکلات اقتصادی از طریق خردن قرص بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین در تاریخ ١٠ بهمن ماه نیز، یک جوان اهل بوکان با هویت ”فردین جنگی“ کە در تهران مشغول کارگری بودە است، بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠٢٠، دست کم ٢٢ شهروند کرد بە زندگی خود پایان دادەاند کە ٧ نفر از آنها زن و ١۵ نفر نیز مرد بودەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.