رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دست کم ٨ فعال مذهبی در سنندج


هەنگاو: طی ماه رمضان امسال دست کم هشت تن از فعالین مذهبی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنندج بازداشت شدەاند کە یکی از آنها شهروند اهل قشم بودە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ایام ماه رمضان امسال دست کم ٨ نفر از مدرسین و طلاب مدرسە  دینی دارالعلوم مسجد ”ابراهیم خلیل اللە“ واقع در منطقە کانی کوزلە سنندج از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.


هویت ٨ تن از افراد بازداشت شدە کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ صلاح الدین خدری ٢_ ماموستا محمد صهیب علیمرادی ٣_ فواد زارعی ۴_ پیمان ایران پناه ۵_ محمدعلی ایران پناه ۶_ سید محمد حسینی ٧_ رضا تلیوار ٨_ حسین علی مرادی مدیر این مدرسە دینی.


بە گفتە یک منبع مطلع، حسین علی مرادی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدە و صلاح الدین خدری پس از دو هفتە بازداشت روز شنبە ٣ خرداد ماه با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدە است.


از سرنوشت دیگر افراد بازداشت شدە خبری در دست نمی باشد و تلاشهای خانوادەاشان در اینبارە بی نتیجە ماندە است. گفتنیست کە رضا تلیوار اهل قشم بودە است.

مدرسە دارالعلوم مسجد ابراهیم خلیل اللە ٧ سال پیش بە منظور تدریس دروس مذهبی برای شهروندان اهل سنت فعالیت خود را آغاز کردە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.