رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن سە کولبر و کاسبکار در مرزهای بانە و سردشت


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە  نیروهای مسلح ایران در مرزهای بانە و سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند کە منجر بە کشتە و زخمی شدن ٣ کولبر شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنج شنبە (٢٣ خرداد ٩٨ / ١٣ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در روستای زلی بانە بە سوی یک کاسبکار آتش گشودە و وی را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت کاسبکار کشتە شدە را ”محمد حسین زادە“ ٣٣ سالە  و فرزند عثمان اعلام کردە است. بە گفتە یک منبع مطلع، محمد صاحب بار بودە و در باغ شخصی خود پس از آنکە از سوی نیروهای هنگ مرزی مورد بی احترامی قرار  گرفتە و توسط شخصی بە نام اسفندیاری از فاصلە نزدیک بە قتل رسیدە است.

این کاسبکار جوان کە اهل روستای زلی می باشد،  متاهل و پدر دو فرزند نیز می باشد.

همچنین، شامگاه سەشنبە (٢١ خرداد  / ١١ ژوئن )، نیروهای مسلح ایران در مرزهای سردشت بە دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را زخمی کردەاند.

پس از پیگری های هەنگاو معلوم شد کە در نتیجە این تیراندازی یک کولبر اهل روستای ”بوبانیە“ سردشت با هویت ”عبداللە“ فرزند محمد خال ویسە زخمی شدە است. یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە عبداللە با دو گلولە هدف قرار گرفتە شدە و یکی از گلولەها بە کلیە وی برخورد کردە و هم اینک جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدە است.

از سوی دیگر، یک کولبر دیگر با هویت ”خدر“ در حین فرار پس از تیراندازی نیروهای مسلح از کوهستان سقوط کردە و بە شدت زخمی شدە است.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.