اعدام ٣۶ شهروند در ماه ژانویە ٢٠٢٠


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٣۶ شهروند از جملە ۴ زن در زندان های ایران اعدام شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە ٢٠٢٠، حکم اعدام ٣۶ شهروند در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است کە ١٣ مورد آن در زندان رجایی شهر کرج بودە است. همچنین ٢٣ زندانی در زندان های ارومیە، بروجرد، بندرعباس، شهرکرد، زنجان، زاهدان، شیراز، اصفهان مشهد، تبریز و آمل بودە است.

بر طبق این گزارش، ٣٢ نفر بە اتهام قتل عمد و ۴ نفر نیز بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدەاند.

دو تبعە افغانی و ۴ زن نیز میان شهروندانی می باشند کە اعدام شدەاند.

هویت کامل ٢۴ نفر از این افراد برای هەنگاو احراز شدە و هویت ١٢ نفر دیگر تاکنون احراز نشدە است.

منابع

سازمان حقوق بشری هەنگاو

شبکە حقوق بشر کردستان

سازمان حقوق بشر ایران

ارگان خبری مجموعە فعال حقوق بشر در ایران

کمپین فعالین بلوچ

سایت حکومتی رکنا

روزنامە حکومتی خراسانمنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *