رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت ٧ شهروند در بوکان


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە چهار شهروند اهل بوکان کە بە حبس محکوم شدە بودند جهت سپری نمودن دوران محکومیت راهی زندان شدەاند، همچنین سە شهروند دیگر در این شهر بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١۴ بهمن ٩٨ (٣ فوریە ٢٠٢٠)، سە فعال مدنی اهل بوکان بە نام های ”سمکو معروفی“، ”شاهو خضری“ و ”هومن فیضی“ جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و بە زندان محکوم شدەاند.

این سە شهروند این سە شهروند در تاریخ ٢٢ مهر  ( ١۴ اکتبر ٢٠١٩) همراه با ”ژاکا اسماعیل پور“ بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم بوکان نسبت بە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت و پس از دو هفتە موقتا از زندان آزاد شدە بودند.

این چهار شهروند نهایتا از سوی شعبە ١٠١ دادگاه کیفری بوکان بە اتھام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” بە ترتیب ٢ سال، ١ سال، ۴ ماه و ٣ ماه حبس محکوم شدە بودند.

ژاکا اسمائیل پور همسر هومن نیز روز چهارشنبە ٩ بهمن (٢٩ ژانویە) جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە روستای ”داشبند“ یورش و سە شهروند را بە نام های ” فتاح حسن زادە“، ”ایوب بنا“  و ”سلیمان“ لە اهل روستای اسپوغە و ساکن داشبند بودە است را بازداشت  و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این سە شهروند و محل نگهداری آنها نامعلوم می باشد.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.