رسانه خبری پیامِ ایرانی

دختر ١٩ سالە دهگلانی بە دست برادرش بە قتل رسید، برادر پس از یک هفتە از زندان آزاد شد


 

هەنگاو: یک دختر جوان اهل شهرستان دهگلان در استان کردستان (سنە)، توسط برادرش بە قتل رسیدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٣ خرداد ٩٨ / ٢۴ می ٢٠١٩)، یک دختر ١٩ سالە اهل روستای ”سیس“ از توابع دهگلان با هویت ”اسرا کریمی“ بە دست برادرش بە قتل رسیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، برادر اسرا پس از آنکە مطلع شدە است کە وی پسری را دوست دارد و قصد ازدواج با پسر مورد علاقەاش را دارد، وی را خفە کردە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە خانوادە وی ابتدا گفتەاند کە اسرا در اثر سکتە قلبی جانش را از دست دادە است، اما برگە پزشک قانونی بە قتل رساندن وی را تایید کردە و بر همین اساس برادر اسرا از سوی نیروهای نظامی دستگیر شدە است.

برادر اثرا تنها پس از یک هفتە بازداشت با وثیقە از زندان آزاد شدە و هم اکنون آزاد می باشد.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.