رسانه خبری پیامِ ایرانی

جوان سقزی بە خاطر تن کردن تیشرت منقش بە پرچم کردستان بە حبس محکوم شد


 

هەنگاو: یک جوان اهل سقز کە بهار امسال بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە (١۶ خرداد ٩٨ / ۶ ژوئن ٢٠١٩)، دادگاه انقلاب سقز یک جوان اهل این شهر را با هویت ”میلاد فاضل پور“ بە تحمل سە ماه حبس محکوم نمود.

این حکم از سوی دادگاه انقلاب سقز و بە اتهام پوشیدن تیشرتی کە منقش بە پرچم کردستان بودە، صادر شدە است.

میلاد فاضل پور فزند محمد و ساکن روستای ”ملقرنی“ سقز می باشد. وی در مراسم نوروز امسال بازداشت و با وثیقە آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.