رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی یک جوان ٢٠ سالە در پیرانشھر


 

هەنگاو: یک جوان در پیرانشهر بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١٨ خرداد ٩٨ / ٨ ژوئن ٢٠١٩)، یک جوان ٢٠ سالە اهل پیرانشهر با هویت ”بهزاد مصطفی پور“ (مستە) فرزند عثمان بە زندگی خود پایان داد.

بە گفتە یک منبع مطلع، بهزاد هیچ مشکلی نداشتە و دلیل یا دلایل خودکشی وی نامعلوم می باشد و حتی در برگە صورت جلسە بیمارستان نیز نوشتە شدە است کە دلیل یا دلایل خودکشی وی نامعلوم می باشد.

بهزاد کە خود را حلق آویز کردە بود، بە تازگی دوران سربازی وی بە اتمام رسیدە بود و همان روز کارت پایان خدمت سربازی را دریافت کردە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.