رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت امام جمعە یکی از مساجد جوانرود توسط اطلاعات


 

هەنگاو: امام جمعە یکی از مساجد شهرستان جوانرود در استان کرمانشاه (کرماشان) بە دلیل اینکە روز سە شنبە را عید فطر اعلام کردە بود، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە (١٣ خرداد ٩٨ /  ٣ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات بە منزل ”ملا عبدلقدوس حسینی“ امام جماعت مسجد ”خاتم الانبیا“ جوانرود یورش و وی را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، ملا عبدالقدوس پس از آن بازداشت شدە است کە روز سە شنبە را عید فطر اعلام کردە بود.

گزارشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از آن می باشد کە نهادهای امنیتی طی هفتە گذشتە روحانیون کرد را احضار و بە آنها هشدار دادە بودند کە از آنجایی روز سەشنبە هم زمان است با سالروز مرگ خمینی، نباید عید فطر اعلام شود.

یکی از ساکنین جوانرود در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، ملا سیف اللە حسینی پدر ملا عبدالقدوس روز سەشنبە نماز عید فطر را برگزار کردە است. ملا سیف اللە نیز پیشتر بە حبس و تبعید محکوم شدە بود.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ خبری از سرنوشت ملا عبدالقدوس در دست نمی باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.