رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند در پیرانشهر


 

هەنگاو: یک شهروند اهل پیرانشهر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (١٣ خرداد ٩٨ / ٣ ژوئن ٢٠١٩)، یک شهروند اهل پیرانشهر با هویت ”سید ادریس کسروی“ ساکن روستای ”نمنجی“ پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سید ادریس دو روز پیش در اطراف پسوی مبایلش از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و سپس ضبط شدە بود و بە وی گفتە بودند کە روز دوشنبە بە ادارە اطلاعات مراجعە نماید.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سید ادریس بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

سید ادریس کسروی متاهل و پدر دو فرزند نیز می باشد و خانوادەاش تا زمان تنظیم این خبر  از سرنوشت وی مطلع نیستند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.