رسانه خبری پیامِ ایرانی

کارشکنی مسئولین امنیتی دربارە آزادی زهرا محمدی


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە دو هفتە از بازداشت زهرا محمدی، از فعالین مدنی سنندج و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، با کارشکنی مسئولین امنیتی وی همچنان در بازداشت بە سر می برد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت ١٣ روز از بازداشت زهرا محمدی و قول مساعد نیروهای امنیتی مبنی بر تفهیم اتهام و آزادی وی در ابتدای هفتە جاری، وی همچنان نە تفهیم اتهام شدە و نە آزاد شدە است.

خانوادە  زهرا محمدی روز پنج شنبە هفتە گذشتە (٩ خرداد ٩٨ / ٣٠ می ٢٠١٩)، پس از ٨ روز از بازداشت توانستند بە مدت ٣٠ دقیقە با وی ملاقات حضوری داشتە باشند.

در این نشست مسئولین امنیتی بە خانوادە زهرا قول مساعد دادە بودند کە در ابتدای هفتە آیندە زهرا تفهیم اتهام و آزاد می شود، اما تاکنون وی آزاد نشدە است.

از سوی دیگر، فعالین مدنی قرار است کە ساعت ١٠ شب  سەشنبە ١۴ خرداد ماه بە وقت تهران، بە نشانە اعتراض بە عدم آزادی زهرا محمدی با برگزاری طوفان تویتری حمایت خود را از وی اعلام دارند.

زهرا محمدی، روز پنج شنبە (٢ خرداد ٩٨ / ٢٣ می ٢٠١٩)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزلش هم زمان با دو عضو دیگر انجمن نوژین  بازداشت شد. ریبوار منبری و ادریس منبری  ظهر روز یک شنبە و پس از ۴ روز از زندان آزاد شدند اما زهرا همچنان در بازداشت بە سر می برد.

زهرا محمدی ٢٨ سالە کە اصالتا اهل روستای ”سروالە“ دهگلان“ بودە و ساکن شهرک نایسر سنندج می باشد، مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک را از دانشگاه بیرجند اخذ نمودە است.

این فعال مدنی مدت ١٠ سال است کە در روستاهای اطراف سنندج  و خود شهر سنندج مشغول تدریس زبان کردی می باشد و در سال ١٣٩٢ یکی از موسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین بودە است. وی با اکثریت آراء اعضای رهبری نوژین، بە عنوان رئیس این انجمن انتخاب شدە است.

انجمن نوژین یکی از انجمن های فرهنگی و اجتماعی فعال در استان کردستان می باشد کە در چندین شهر این استان از جملە سنندج، کامیاران، دهگلان، سقز و بانە فعالیت دارد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.