رسانه خبری پیامِ ایرانی

شهروند اهل اشنویە بە حبس محکوم و راهی زندان شد


 

هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە (شنو) کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، جهت اجرای حکم بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، صابر خلیفە، شهروند اهل اشنویە خود را بە ادارە اجرای احکام اشنویە معرفی و جهت سپری نمودن دوران محکومیت  یک سالە خود بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

صابر خلیفە (اواسط تیر ماه / ژوئن) سال گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و پس از مدتی با وثیقە موقتا از زندان آزاد شدە بود.

نامبردە نهایتا از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.