رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت ٣١ شهروند کرد طی ماه می ٢٠١٩ از جملە ٨ زن و کودک


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی روزانە یک شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه می ٢٠١٩ (ماه پنجم میلادی)، دست کم ٣١ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

با استناد بە این گزارش طی ماه گذشتە میلادی  ٧ فعال زن و ٢٣ فعال مرد  و یک کودک از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

 بیشتر افرادی کە بازداشت شدەاند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی بودە و بیشترین افراد بازداشت شدە از استان کردستان بودەاند.

 

تفکیک بر حسب اتهام 

فعالین سیاسی: ١٩ مورد معادل ۶١٪ کل موارد،

فعالین مدنی: ٩ مورد معادل ٢٩٪ کل موارد.

فعالین کارگری: ٣ مورد معادل ١٠٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنە): ٢٧ مورد.

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٣ مورد.

استان کرمانشاه (کرمانشاه): ١ مورد.

بیشترین افراد بازداشت شدە با ١٢ مورد اهل سنندج بودە و در مریوان نیز ١١ شهروند بازداشت شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.