رسانه خبری پیامِ ایرانی

روزنامەنگار ایلامی جهت اجرای حکم بازداشت شد + سند


 

هەنگاو: روزنامەنگار ایلامی کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بود، پس از احضار بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز شنبە (١١ خرداد ٩٨ / ١ ژوئن ٢٠١٩)، کاوە (نجف) مهدی پور، روزنامەنگار اهل شهرستان درە شهر ایلام پس از احضار  بە دایرە اجرای احکام این شهرستان بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

کاوە مهدی پور روزنامەنگار و مدیر مسئول هفتەنامە باختر زمین، روز سەشنبە (١٣ شهریور ٩٧ / ۴ سپتامبر ٢٠١٨)، بە دادگاه انقلاب ایلام احضار و حکم یک سال حبس تعیزیری بە وی ابلاغ شد و اردیبهشت ماه امسال حکمش از سوی شعبە پنجم دادگاه تجدید نظر ایلام عینا تایید شد.

این حکم بە اتهام توهین بە رهبری و تبلغ علیە نظام صادر و قابل تجدید نظر می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.