رسانه خبری پیامِ ایرانی

ماه خونین کولبران، کشتە و زخمی شدن ٣۴ کولبر در ماه می ٢٠١٩


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی بیشترین آمار کشتار کولبران بە ثبت رسیدە است. در ماه می ٧٣.۵٪ کولبران با شلیل مستقیم نیروهای مسلح ایران و حشد شعبی کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه می ٢٠١٩، دست کم ٣۴ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە بیشتر آنها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و نیروهای حشد شعبی کشتە و زخمی شدەاند و نسبت بە ماه آوریل کە ١۵ مورد بودە بیش از ١٢۶٪ افزایش داشتە است.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ٢۵ مورد (٨ کشتە و ١٧ زخمی) معادل ٧٣.۵٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۴ مورد (۴ کشتە) معادل ١١.۵٪ کل موارد.

 مین: ٢ مورد (١ کشتە و ١ زخمی) معادل ۶٪ کل موارد.

ضرب و شتم و شکستگی: ٢ مورد (٢ زخمی) معادل ۶٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ١ مورد (١ کشتە) معادل ٣٪ کل موارد

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٢ مورد شامل (٨ کشتە و ١۴ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٨ مورد شامل (۴ کشتە و ۴ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان):  ۴ مورد شامل (٢ کشتە و ٢ زخمی).منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.