رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی سە تن از بازداشت شدگان سنندج و ادامە بازداشت دو تن دیگر


 

هەنگاو: هفتە گذشتە در روستای گاودرە سنندج پنج تن بازداشت شدند کە دو تن از آنها کماکان در بازداشت بە سر می بردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە هفتە گذشتە (١ خرداد ٩٨ / ٢٢ مەی ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج در روستای گاودرە این شهرستان سە شهروند کرد را بە نام های ”صلاح ساعدی“ ، ”حیدر ساعدی“ و “داوود احمدی”  بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردند.

این نیروها روز پنجشنبە و یک روز پس از بازداشت این سە شهروند، بە منزل صلاح یورش و اقدام بە بازداشت همسر وی بە نام ”هاوژین سرمستی“ و برادر ١۵ سالە هاوژین بە نام ”سربرز سرمستی“ کردەاند.

روز شنبە  سە تن از بازداشت شدگان بە نام های هاوژین، سربرز و صلاح از زندان آزاد شدند.

با گذشت ٨ روز از بازداشت حیدر ساعدی و داوود احمدی، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد و تلاش های خانوادەهایشاج جهت مطلع شدن از سرنوشت آنها بی نتیجە ماندە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.