رسانه خبری پیامِ ایرانی

درگیری مسلحانە در چالدران و کشتە شدن یک پاسدار


 

هەنگاو: درگیری مسلحانەای در مرزهای شهر چالدران از توابع شهرستان خوی روی داد و دست کم یک پاسدار کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٧ خرداد ٩٨ / ٢٨ می ٢٠١٩)، در ارتفاعات روستای سگریک (سەگرا) چالدران از توابع شهرستان خوی درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یک حزب کردستانی روی دادە است.

گزارشات رسیدە حاکی از کشتە شدن یک پاسدار با هویت ”ابراهیم آخوندزادە“ در این درگیری می باشد. خبری از تلفات طرف درگیری با سپاه پاسداران منتشر نشدە است.

تاکنون هیچ حزبی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای ایران نیز هیچ خبری را در اینبارە منتشر نکردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.