رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری مطلق از سرنوشت زهرا محمدی و راه اندازی کمپینی برای آزادی وی


 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە یک هفتە از بازداشت زهرا محمدی، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و فعالین مدنی کردستان کمپینی را برای آزادی وی راه اندازی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت شش روز از بازداشت زهرا محمدی، فعال مدنی و از اعضای فعال انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

یکی از نزدیکان خانم محمدی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، از زمان بازداشت هیچ گونە ارتباطی با وی نداشتەایم و تلاشهای ما برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە و این موجب نگرانی ما و دوستانش شدە است.

از سوی دیگر، فعالین مدنی کردستان با راه اندازی کمپینی خواهان آزادی زهرا محمدی شدەاند.

فعالین مدنی کردستان با صدور بیانەای جمع‌آوری امضا برای حمایت از زهرا محمدی را گام اول این کمپین عنوان کردە و تأکید نمودەاند که در صورت عدم آزادی این عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین مواضع خود را اعلام خواهند کرد.

زهرا محمدی روز پنج شنبە هفتە گذشتە همراه با دو عضو دیگر انجمن نوژین بە نام های ادریس منبری و ریبوار منبری بازداشت شدە بود. ادریس و ریبوار روز یک شنبە با وثیقە آزاد شدەاند، اما کماکان سرنوشت زهرا در هالەای از ابهام می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.