رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک فعال مدنی اهل ایلام جهت اجرای حکم حبس


 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل ایلام کە از سوی دادگاه انقلاب تهران بە دو سال حبس محکوم شدە بود، بازداشت و در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند.

 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روح اللە میرزایی، شهروند کرد اهل ایلام از روز سەشنبە ١۶ اریبهشت ٩٩ ( ۵ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران و سالە محکومیت خود بازداشت و بە زندان اوین تهران منتقل شدە است.

 

روح اللە میرزایی ٣٧ سالە، در تاریخ ٢ اردیبهشت ٩٨ بە دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بە بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل  و ۴ خرداد ماه همان سال با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شد.

 

این فعال مدنی نهایتا پاییز سال گذشتە از سوی شعبە ٢٣ دادگاه انقلاب تهران بە اتهام ”توهین بە رهبری وفعالیت تبلیغی علیە نظام در فضای مجازی“ بە تحمل ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.