رسانه خبری پیامِ ایرانی

رئیس آگاهی اسلام آباد غرب توسط افراد ناشناش کشتە شد


 

هەنگاو: یکی از فرماندهان نظامی شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شب یک شنبە (۵ خرداد ٩٨ / ٢۶ می ٢٠١٩)، اتومبیل ادارە آگاهی شهر اسلام آباد غرب  در محلە شهرک جهاد از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حملە قرار گرفت.

بە گفتە منابع مطلع، در نتیجە درگیری کە طرفین بە سوی همدیگر آتش گشودند، ”کورش حاجی مرادی“ رئیس آگاهی شهرستان اسلام آباد بە شدت زخمی شدە و پس از انتقال بە بیمارستان جانش را از دست داد.

تاکنون طرف درگیری برای هەنگاو معلوم نشدە و معلوم نیست کە احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران این عملیات را انجام دادەاند یا توسط افراد معترض صورت گرفتە شدە است.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.