رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ و مصدومیت سە کارگر در ارومیە


 

هەنگاو: سە کارگر ساختمانی در حین کار در یکی از روستاهای ارومیە بە دلیل سقوط از ارتفاع قربانی شدند.

برپایە گزارس رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز یک شنبە (۵ خرداد ٩٨ / ٢۶ می ٢٠١٩)، سە کارگر ساختمانی در روستای امام زادە ارومیە در حین کار دچار حادثە کار شدە و یکی از آنها در دم جانش را از دست دادە است.

دو کارگر دیگر کە در اثر سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شدە بودند، هم اکنون در یکی از مراکز درمانی ارومیە تحت مراقبت های پزشکی قرار دارند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.