رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دو نوجوان ١٧ سالە در بوکان و هرسین


 

هەنگاو: دو نوجوان در شهرهای هرسین استان کرمانشاه و بوکان بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (۴ خرداد ٩٨ / ٢۵ می ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە در روستای ”برد زرد“ بوکان با هویت ”مسعود رسول پور“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یک منع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، مسعود پس از آنکە درخواستش برای خرید یک دستگا موتورسیکلت از سوی خانوادەاش رد شدە بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر و هم زمان، یک نوجوان ١٧ سالە دیگر در شهر هرسین بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

خبرنگار هەنگاو در شهر هرسین هویت این نوجوان ١٧ سالە را ”آرش محبی“ اعلام کردە است.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.