رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند کامیارانی پس از سە ماه


 

هەنگاو: دو شهروند اهل کامیاران از سە ماه پیش بازداشت شدە و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سە ماه پیش و هم زمان با بازداشتهای گستردە کامیاران، دو شهروند دیگر بازداشت شدەاند کە تاکنون محل نگهداری آنها نامعلوم و هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

یک منبع مطلع در کامیاران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو گفت، از سە ماه پیش دو شهروند بە نامهای ”باسام مرادی“ و ”کوسار بهرامی“ بازداشت شدەاند.

این منبع اعلام کرد کە باسام در کامیاران و کوسار در کرمانشاه و هر دو بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون ایران بازداشت شدە و سرنوشتشان پس از سە ماه نامعلوم می باشد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.