رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزاد عباسی، موسس انجمن شیدای سبز دهگلان با وثیقە آزاد شد


 

هەنگاو: آزاد عباسی فعال مدنی و موسس انجمن شیدای سبز دهگلان، پس از نزدیک بە دو ماه بازداشت از سوی نیروهای ادارە اطلاعات با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە ١٧ اسفند ٩٨ (٧ مارس ٢٠٢٠)، آزاد عباسی، از فعالین مدنی شهرستان دهگلان در استان کردستان، با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

روز سەشنبە ٢۴ دی ٩٨ (١۴ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردەاند.

همان روز، آزاد عباسی، برادر سیروس کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بدون ارائە هیچ برگە قضایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە بود.

سیروس عباسی و فریدە ویسی کماکان در بازداشت بە سر می برند.

آزاد عباسی در سال ١٣٩۴ کمپین نجات “چشمە بل” را بە راه انداخت و یکی از افرادی بود کە برای نجات این چشمە دست بە اعتصاب غذا زد. وی همچنین موسس انجمن شیدای سبز دهگلان می باشد و بە خاطر تاسیس کانال “ژینگە یار” جهت حمایت از اسب کولبران و سگ های خیابانی سال ٩۵ جایزە “خرس قهوەای” را از معصومە ابتکار وزیر بهداشت دریافت کرد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.