رسانه خبری پیامِ ایرانی

نیروهای حشد شعبی در حدفاصل شهرهای سقز و بوکان مستقر شدند


 

هەنگاو: پس از مستقر شدن نیروهای حشد شعبی عراق در شهر اشنویە، اینبار خبرها حاکی مستقر شدن نیروهای این گروه شبە نظامی نزدیک بە ایران در مابین شهرهای سقز و بوکان می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، بیش از صد تن از نیروهای حشد شعبی بە طور کاملا سری در مابین شهرهای بوکان و سقز مستقر شدەاند.

یکی از فرماندهان نظامی در سقز با تاکید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است، کە این نیروها طی روزهای گذشتە بە صورت کاملا سری در ”کمپ اسرای عراقی“ واقع در مابین روستاهای ”سەرچاوە  و سرا“ در حدفاصل دو شهر بوکان و سقز مستقر شدەاند.

این منبع شمار نیروهای حشد شعبی را بیش از ١٠٠ نفر اعلام کردە کە با تمام تجهیزات در این کمپ مستقر شدەاند.

بە گفتە این منبع، نهادهای امنیتی اعضای جریانات تندرو اسلامی را در سقز مسلح کردەاند تا در صورت هرگونە اعتراضی از سوی مردم، از آنها بە عنوان نیروی سرکوب و جهت ایجاد رعب و وحشت استفادە کنند.

هەنگاو پیشتر از مستقر شدن نیروهای حشد شعبی در شهر مرزی اشنویە خبر دادە بود. همچنین گزارشهایی از مستقر شدن این نیروها در مرزهای کرمانشاه و مریوان منتشر شدە کە هەنگاو تاکنون نتوانستە است آن را تایید کند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.