رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار شهروند ۶۶ سالە مریوانی بە اطلاعات بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی


هەنگاو: ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”نی“ از جملە یک شهروند ۶۶ سالە را احضار و مورد بازجویی قرار داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٧ خرداد ٩٩ (٢٧ می ٢٠٢٠)، ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”نی“ را احضار و آنها را مورد بازجویی قرار داد.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە نام های ”خسرو فرهمند“ ۶۶ سالە، ”محمدپروازە“ و ”محمد افرا“ برا ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفتە و پس از اخذ تعهد کتبی آنها را آزاد کردەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.