رسانه خبری پیامِ ایرانی

محرومیت دو سالە یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل از مرخصی


هەنگاو: یک زندانی سیاسی کرد کە در زندان مرکزی اردبیل محبوس می باشد، با گذشت دو سال از دوران محکومیتش همچنان از حق مرخصی محروم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حسن جوجە گلوانی، شهروند اهل پیرانشهر کە از دو سال پیش جهت سپری نمودن دوران محکومیت پنج سالە خود در زندان مرکزی اردبیل محبوس می باشد، از حق مرخصی محروم می باشد.


بە گفتە یک منبع مطلع، این زندانی سیاسی مشمول عفو نوروزی شدە و علی رغم اینکە بە وی اعلام کردەاند آزاد خواهد شد، اما دخالت نهادهای امنیتی مانع آزادی وی شدە است.


حسن جوجە گلوانی، اهل پیرانشهر و از اعضای سپاه پاسداران و فرماندە یکی از پایگاهای سپاه در نوار مرزی بودە است کە روز شنبە ٢٩ اردیبهشت ٩٧ (١٩ می ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، حسن جوجە گلوانی از سوی دادگاه نظامی ارومیە بە اتهام ”جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ۵ سال حبس و تبعید بە زندان اردبیل محکوم شدە است.


این زندانی سیاسی بە مدت ٢۵ روز در سلول های انفرادی اطلاعات سپاه ارومیە محبوس بودە و در حین برگزاری نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.

حسن جوجە گلوانی روز چهارشنبە ٢٣ خرداد ٩٧ (١٣ ژوئن ٢٠١٨) بە زندان مرکزی اردبیل منتقل و از آن زمان تاکنون در این زندان محبوس و از حق مرخصی نیز محروم بودە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.