رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ رانندە تراکتور در حین کار در دیواندرە


 

هەنگاو: یک رانندە تراکتور در شهرستان دیواندرە در حین شخم زدن زمین دچارە حادثە شد و جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک رانندە تراکتور اهل دیواندرە با هویت ”توفیق کاکەخانی“ ۵٧ سالە در حین کار دچار حادثە شدە و جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند در حین شخم زدن زمین و در اثر واژگون شدن تراکتور در دم جانش را از دست دادە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.