کابل ــ طالبان دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را در افغانستان بازداشت کرده‌اند. این دو مخالف سیاسی حکومت ایران، همایون زارعان، موسیقی‌دان و فعال سیاسی، و کمال خاکی،‌ فعال سیاسی کرد هستند. آقای زارعان از هشت سال به این سو به‌دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پناهنده شده بود.
کمال خاکی فعال سیاسی کرد نیز چهار سال بود که با خانواده‌اش در کابل زندگی می‌کرد. منابع آگاه به رادیو زمانه گفته‌اند که نیروهای طالبان شنبه‌شب منزل این دو مخالف سیاسی ایران را بازرسی کرده و سپس با چشمان و دستان بسته آنان را با خود برده است. این منبع آگاه می‌گوید این دستگیری به درخواست دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام شده است. زمانه مستقلاً قادر به تأیید این موضوع نیست.