رسانه خبری پیامِ ایرانی

ادامە میلیتاریزە کردن کردستان و گشت زنی نیروهای سپاه با لباس پیشمرگەها


 

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران با اعزام نیروهای بیشتر و ادوات جنگی کردستان را بە مکانی کاملا نظامی تبدیل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در ادامە اعزام نیروهای سپاه پاسداران بە مناطق مرزی کردستان، طی روزهای گذشتە دستەهای دیگری از این نیروها در مرزهای سرپل ذهاب، پاوە، مریوان، سردشت، پیرانشهر و اشنویە مستقر شدەاند.

گزارشهای رسیدە حاکی از این می باشد کە این نیروها با تجهیزات کامل جنگی بە این مناطق اعزام شدە و در چندین نقطە بە ویژە اورامانات اقدام بە دایر کردن نقاط ایست بازرسی و تفیش شهروندان این مناطق کردەاند.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە دەستەهای از نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی پاوە و مریوان با پوشیدن لباس پیشمرگەهای کردستان اقدام بە بستن جادەها و گرفتن پول از مردم منطقە کردەاند.

هفتە گذشتە نیز در مرزهای اشنویە دەها عضو سپاه پاسداران لباس گریلاهای حزب کارگران را بر تن نمودە و در ارتفاعات کوهستان کیلەشین اقدام بە گشت زنی نمودە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.