رسانه خبری پیامِ ایرانی

فقر و اخراج کودک از مدرسە پدر جوانرودی را بە خودکشی واداشت


 

هەنگاو: یک جوان اهل جوانرود بە دلیل فقر و تنگدستی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە (٢٨ اردیبهشت ٩٨ / ١٨ می ٢٠١٩)، یک جوان اهل جوانرود با هویت ”فرشاد خیراندیش“ ٣٢ سالە و فرزند حبیب با خوردن سم خودکشی کردە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە فرشاد در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد، کە هفتە گذشتە ”آرسام“ فرزند فرشاد بە دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت مبلغ ٨٠ تومان درخواستی از مدرسە اخراج شدە است. آرسام دانش آموز کلاس اول ابتدایی می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە فرشاد پس از اخراج پسرش و بە دلیل فقر و تنگدستی با خوردن سم بە زندگی خود پایان دادە است. این منبع در ادامە گفت کە خانوادە فرشاد نیز می خواهند خودکشی وی را سکتە قلبی نشان دهند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.