رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند در بانە


 

هەنگاو: یک شهروند اهل بانە هفتە گذشتە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ۶ بهمن ٩٨ (٢۶ ژانویە ٢٠٢٠)، نیرەوهای ادارە اطلاعات شهرستان بانە بە منزل یک شهروند کرد بە نام ”اسکندر چراغی“ فرزند قادر یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یکی از نزدیکان آقای چراغی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، نیروهای ادارە اطلاعات در حین بازداشت اسکندر اقدام بە تفتیش منزل وی نمودە و مبایل ایشان و همسرش را ضبط و با خود بردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی و همچنین محل نگهداری وی هیچ خبری در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەاش در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

اسکندر چراغی از فعالین مدنی بانە بودە و پیشتر نیز عضو انجمن پاژین این شهر بودە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.