رسانه خبری پیامِ ایرانی

تعقیب و گریز کاسبکار سقزی از سوی نیروهای مسلح منجر بە مرگ وی شد


 

هەنگاو: تعقیب و گریز اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز و واژگون شدن اتومبیل منجر بە جانباختن رانندە آن شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه پنج شنبە (٢۶ اردیبهشت ٩٨ / ١۶ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در جادە سقز بە زنجان اتومبیل یک کاسبکار اهل سقز را بە ظن حمل کالای قاچاق مورد تعقیب قرار دادەاند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل و جانباختن رانندە آن شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سقز هویت رانندەای جان باختە را ”حسام محبی“ فرزند منصور اعلام کردە است.

روز شنبە (٢١ اردیبهشت ٩٨ / ١١ می ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در جادە سقز بە بوکان بە ظن حمل کالای قاچاق اتومبیل یک شهروند کرد را بە رگبار بستەاند کە منجر بە واژگون شدن اتومبیل و کشتە و زخمی شدن دو سرنشین آن شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.