رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دست کم ٧ تن از فعالین معترض بە قتل زنان در مریوان


 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران بە محل تجمع فعالین مدنی کرد در مریوان کە برای محکوم کردن قتل زنان درست بە تجمع زدە بودند، یورش و دست کم ٧ تن را بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای امنیتی حکومت ایران امروز پنجشنبە (٢۶ اردیبهشت ٩٨/ ١۶ می ٢٠١٩)، نیروهای امنیتی حکومت ایران بە روستای کولان مریوان یورش و دست کم٧ تن از فعالین مدنی معترض بە قتل زنان را بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در مریوان هویت هفت شهروند بازداشت شدە را بە شرح زیر اعلام کرد؛

١_ دیمن فتحی

٢_ سمیە روزبە

٣_ مژدە مردوخی

۴_ هیمن کانی سانانی

۵_ حمید قبادی

۶_ محمد دانش

٧_ کویار خیشکار

 

امروز قرار بود کە فعالین مدنی مریوان در قبرستان روستای کولان و بر سر مزار نرمین وطن خواه کە چندی پیش در مریوان کشتە شدە بود، با برپایی مراسمی اعتراض خود را بە قتل زنان نشان دهند، کە نیروهای امنیتی علاوە بر اینکە مانع برگزاری این مراسم شدەاند، این هفت فعال مدنی را نیز بازداشت کردەاند.

یکی از حاضرین در این مراسم بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە فعالین مدنی بە ناچار بە قبرستان بهشت مصطفی در مریوان رفتە و مراسم را آنجا برگزار کردەاند.

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.