رسانه خبری پیامِ ایرانی

درگیری مسلحانە در مرزهای مریوان روی داد


 

هەنگاو: روز گذشتە در کوهستانهای اطراف مریوان درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یک حزب کردستانی روی دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە (٢۵ اردیبهشت ٩٨ / ١۵ می ٢٠١٩)، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در مرزهای مریوان روی دادە است.

منابع مطلع بە هەنگاو اعلام کردەاند کە این در گیری در کوهستان ”کونە شم شم“ واقع در نزدیکی روستای ”تراق تپە“ از توابع بخش سرشیو مریوان روی دادە است.

تا زمان تنظیم این خبر، تلفات احتمالی این درگیری کە بە مدت یک ساعت بە طول انجامیدە است،  نامعلوم می باشد.

هنوز هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نیز این خبر را پوشش ندادەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.