بخش غیزانیه در ۳۰ کیلومتری اهواز به عنوان بحرانی‌ترین کانون گرد و غبار در استان خوزستان شناخته می‌شود. در هفته گذشته اهالی غیزانیه در اعتراض به محرومیت از آب آشامیدنی و امکانات کافی برای گذران. .یک زندگی ساده تجمع کردند و جاده اصلی را بستند

اعتراض مردم به قطعی آب آشامیدنی در غیزانیه، بزرگترین منطقه نفتی اهواز با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت معترضان و دستگیری حداقل دو معترض سرکوب شد. مردم این منطقه هر ۱۰ روز یک بار یا دوهفته یک بار به آب شرب دسترسی دارند و بی‌آبی زراعت و دام‌هایشان را نیز تهدید می‌کند.

Share