رسانه خبری پیامِ ایرانی

وقوع درگیری مسلحانە در سردشت و کشتە شدن سە تن از نیروهای مسلح ایران


هەنگاو: طی درگیری مسلحانەای کە ساعات اولیە بامداد امروز در مرزهای سردشت میان نیروهای مسلح و نیروهای یکی از احزاب کردستانی روی داد دست کم سە تن از نیروهای مسلح ایران کشتە شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە بامداد روز جمعە ٩ خرداد ٩٩ (٢٩ می ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای میان نیروهای انتظامی و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت در منطقە مرزی”گوریلگە“ سردشت روی دادە است کە منجر بە کشتە شدن سە تن از نیروهای مسلح ایران شدە است.


خبرگزاری حکومتی ایرنا در اینبارە گزارش دادە است کە در نتیجە این درگیری سە تن از اعضای هنگ مرزی بە نام های ”تقی بهرەور“ فرماندە پایگاه و اهل مراغە، ”هادی عبدی“ کادر هنگ مرزی و اهل میاندوآب و ”علی رضا اسلام دوست“ سرباز و اهل تبریز کشتە شدەاند.


اقصی نقشی پور، فرماندار سردشت اعلام کردە است کە در این درگیری چند نفر از اعضای طرف درگیری نیز کشتە شدەاند. منابع هەنگاو این خبر را تایید نکردەاند.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.