رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو شهروند یارسانی و انتقال آنها بە زندان دیزل آباد


 

هەنگاو: دو شهروند پیرو آیین یارسان کە در حین اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدەاند، بە همکاری با احزاب کردستانی متهم شدە و اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس می باشند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو برادر پیرو آیین یارسان بە نام های ”سیروس عزیزی“ و ”نادر عزیزی“ کە در هنگام اعتراضات آبان ماه کرمانشاه بازداشت شدە بودند، بە زندان دیزل آباد این شهر منتقل شدەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە اعلام کرد کە، دادگاه برای آزادی موقت آنها درخواست ٣٠٠ میلیون تومان وثیقە کردە است کە بە دلیل عدم توانایی برای تامین وثیقە درخواستی، همچنان در بازداشت بە سر می بردند.

بە گفتە همان منبع، این دو شهروند از سوی دادگاه بە همکاری با حزب دمکرات متهم شدەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.