بیش از یک ماه است که روناک رضایی، دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و فعال مدنی ساکن آبادان در بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران محبوس است. قبلاً گفته شده بود او به زندان سپیدار منتقل شده اما فرزانه زیلابی،‌ وکیل روناک،‌ به «امتداد» گفته است که این دانشجوی علوم اجتماعی هنوز در بازداشت اطلاعات سپاه است، تنها دو بار با خانواده خود تماس گرفته و ممنوع الملاقات است. روناک رضایی ششم خرداد، پس از آغاز موج دستگیری‌ها در آبادان در پی اعتراض به فاجعه متروپل بازداشت شد. به گفته زیلابی، روناک به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است و ورود وکیل به پرونده او کماکان ممکن نیست. زیلابی با انتقاد از این روند گفت: «با عدم دسترسی به وکیل در واقع، حق دفاع از متهم به ویژه وقتی از قوانین اطلاع نداشته باشد، سلب می شود. دادرسی، در حالی که متهم در بازداشتگاه امنیتی به‌سر می‌برد، دسترسی آزادانه به وکیل نداشته و از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده نیز محروم است، بدون شک به انصاف و عدالت منجر نخواهد شد.» انجمن‌های علمی‌ـ‌دانشجویی علوم اجتماعی ایران چندی پیش در بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی روناک رضایی شدند. آنها در بیانیه مشترک خود نوشتند: «روناک انسانی دغدغه‌مند و محققی پر تلاش است که برای تحقیق بر روی پایان‌نامه‌اش در آبادان حضور داشت. با وقایع دردناک اخیر آبادان و مصائبی که مردم آبادان در حادثه‌ی متروپل متحمل شدند، در بند و به اسارت رفتن انسان‌هایی که جرمی جز تحمل درد، رنج، ظلم و بلندکردن صدای مظلومان ندارند، بر اندوهمان افزود. متأسفانه روناک نیز در چنین مظلمه‌ای گرفتار آمده است.» آنها در ادامه افزودند: «روناک و دیگر روناک‌ها محقق و شهروندان دلسوز این خاک‌اند و قطعاً جای هیچ محقق و منتقدی در زندان نیست.»