اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران که از دوشنبه ۶ تیر در اعتراض به اضافه‌کاری اجباری و با خواست افزایش حقوق آغاز شده است، سه شنبه ۷ تیر ادامه یافت. کارگران اورهال پالایشگاه تهران سه شنبه نیز در محوطه پالایشگاه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. اعتصاب در پالایشگاه تهران هزمان است با اعتصاب کارگران پروژه‌ای داربست‌بند عسلویه و کارگران پروژه‌ای تعدادی دیگر از مراکز نفت مانند پالایشگاه آبادان. کارکنان قرارداد دایم نفت شاغل در شرکت ملی حفاری ایران نیز که بر روی دستگاه حفاری ۳۷ فتح کار می‌کنند، از دوم تیر دست در اعتراض به کمبود غذا و آب آشامیدنی اعتصاب کرده‌اند.