رسانه خبری پیامِ ایرانی

قتل شهروند مدنی توسط نیروهای پایگاه زرواو بانە در حین بازداشت


 

هەنگاو: نیروهای مسلح مستقر در پایگاه زرواو بانە در حین بازداشت یک شهروند وی را بە قتل رساندند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە (٧ اردیبهشت ٩٨ / ٢٧ آوریل ٢٠١٩)، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه زرواو بانە بە سوی یک شهروند کە حکم جلب وی را همراه داشتند، شلیک و وی را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت فرد کشتە شدە را کامران رحیمی فرزند حسن و اهل روستای سید سارمە بانە اعلام کردەاند است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە کامران پس از آنکە مطلع شدە نیروهای پاسگاه جهت بازداشت وی آمدەاند، با اتومبیل سعی کردە است کە فرار کند، اما نیروهای مسلح بە سوی وی شلیک و وی را بە قتل رساندەاند.

کامران رحیمی ماه گذشتە در داخل شهر بانە بە سوی یک مربی بوکس با هویت ابراهیم فولادی شلیک کردە بود و وی پس از آنکە حکم جلب وی را دریافت کردە بود، با مراجعە بە پایگاه زرواو خواهان جلب کامران شدە بود.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.